Duyệt theo Người ký duyệt Đỗ, Thị Xuân Phương

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
23/4/2013Công văn số: 1477/2013/BHXH-CSXHCông văn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23 tháng 04 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13-
Xem/Tải về
20/5/2014Công văn số: 1683/2014/BHXH-CSXHCông văn số 1683/BHXH-CSXH ngày 20 tháng 05 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chính sách xã hộiTham khảo hướng dẫn từ CV số 2017/BHXH-CSXH ngày 09 tháng 06 năm 2014
Xem/Tải về
22/5/2015Công văn số: 1856/2015/BHXH-CSXHCông văn số 1856/BHXH-CSXH ngày 22 tháng 05 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
10/6/2015Công văn số: 2102/2015/BHXH-CSXHCông văn số 2102/BHXH-CSXH ngày 10 tháng 06 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 01/01/1995-
Xem/Tải về
10/7/2015Công văn số: 2538/2015/BHXH-CSXHCông văn số 2538/BHXH-CSXH ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP-
Xem/Tải về
9/7/2010Công văn số: 2834/2010/BHXH-CSXHCông văn số 2834/BHXH-CSXH ngày 09 tháng 07 năm 2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ 613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng-
Xem/Tải về
14/2/2015Công văn số: 538/2015/BHXH-CSXHCông văn số 538/BHXH-CSXH ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH-
Xem/Tải về
12/3/2013Công văn số: 951/2013/BHXH-VPCông văn số 951/BHXH-VP ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp-
Xem/Tải về
27/6/2013Công văn số: 2388/2013/BHXH-CSXHCông văn số: 2388/BHXH-CSXH ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng hưởng chế độ ốm đau, thai sản, bảo hiểm xã hội một lầnTham khảo thêm Công văn số 2578/2015/BHXH-CSXH và Công văn số 1019/2012/BHXH-CSXH
Xem/Tải về