Duyệt theo Người ký duyệt Đỗ, Văn Sinh

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
20/4/2016Công văn số: 1379/2016/BHXH-BTCông văn số 1379/BHXH-BT ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thu bảo hiểm xã hội tự nguyện-
Xem/Tải về
8/6/2015Công văn số: 2069/2015/TL-BHXHCông văn số 2069/TL-BHXH ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Thể lệ cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp-
Xem/Tải về
17/9/2013Công văn số: 3658/2013/BHXH-BTCông văn số 3658/BHXH-BT ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc truy thu bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm nonHết hiệu lực
Xem/Tải về
2/10/2015Công văn số: 3783/2015/BHXH-PCCông văn số 3783/BHXH-PC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Thông báo các đơn vị đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với bảo hiểm xã hội Việt Nam-
Xem/Tải về
27/9/2013Công văn số: 3835/2013/BHXH-CSTCông văn số 3835/BHXH-CST ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sai sót các tiêu thức giữa sổ bảo hiểm xã hội và giấy giấy chứng minh nhân dân-
Xem/Tải về
31/12/2014Quy chế số: 5423/2014/QCPH-BHXH-TCTQuy chế số 5423/QCPH-BHXH-TCT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Cục Thuế về quy chế phối hợp công tác giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục ThuếXem thêm Quy chế số 994/QCPH-BHXH-CT ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Xem/Tải về
1/5/2015Quyết định số: 1024/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 1024/QĐ-BHXH ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính trong giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam-
Xem/Tải về
1/11/2014Quyết định số: 999/2014/QĐ-BHXHQuyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếHết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 10 năm 2016
Xem/Tải về