Duyệt theo Người ký duyệt Huỳnh, Thị Nhân

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
10/2/2006Thông tư liên tịch số: 03/2006/TTLT-BYT- BTC-BLĐTB&XHThông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT- BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội về việc Bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương Binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí-
Xem/Tải về
23/9/2008Thông tư số: 19/2008/TT-BLĐTBXHThông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc-
Xem/Tải về
12/12/2008Thông tư số: 29/2008/TT-LĐTBXHThông tư số 29/2008/TT-LĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập-
Xem/Tải về