Duyệt theo Người ký duyệt Nguyễn, Thị Minh

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
9/9/2015Mẫu TK3-TS-Quyết định số 959/QĐ-BHXHTờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Mẫu: TK3-TS (Ban hành kèm theo quyết định số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)-
Xem/Tải về
1/7/2017Mẫu TK1-TS-Quyết định số: 595/2017/QĐ-BHXHTờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt NamMẫu dùng chung với Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT và Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH
Xem/Tải về
1/7/2017Mẫu TK1-TS-Quyết định số: 595/2017/QĐ-BHXHTờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt NamMẫu dùng chung với Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN và Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH
Xem/Tải về