Duyệt theo Số hiệu văn bản Thông tư liên bộ số: 33/1987-TT/LB

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
25/6/1987Thông tư liên bộ số: 33/1987-TT/LBThông tư liên bộ số 33-TT/LB ngày 25 tháng 6 năm 1987 của Bộ Y tế và Tổng công đoàn Việt Nam quy định về thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thay lương đối với cán bộ, công nhân viên chức mắc các bệnh cần chữa dài ngày-
Xem/Tải về