Duyệt theo Nơi ban hành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
23/12/2016Mẫu số: 03/TCKT-Công văn 3524/BHXH-TCKTBáo cáo nội dung sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu : Mẫu số 03/TCKT : Ban hành kèm theo Công văn số 3524/BHXH-TCKT ngày 14/9/2016 của BHXH Việt NamMẫu cũng dùng ở Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN
Xem/Tải về
14/9/2016Mẫu số: 03/TCKT-Công văn 3524/BHXH-TCKTBáo cáo nội dung sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu : Mẫu số 03/TCKT : Ban hành kèm theo Công văn số 3524/BHXH-TCKT ngày 14/9/2016 của BHXH Việt NamMẫu cũng dùng ở Quy trình thực hiện
Xem/Tải về
2017Mẫu số 08-GCNBáo cáo thay đổi thông tin của cơ sở khám chữa bệnh: Mẫu số 08-GCN-
Xem/Tải về
14/9/2016Mẫu số: 01/TCKT-Công văn 3524/BHXH-TCKTBản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (Đối với các trường học không đủ điều kiện nhân lực): Mẫu số 01/TCKT - Ban hành kèm theo Công văn số 3524/BHXH-TCKT ngày 14/9/2016 của BHXH Việt Nam-
Xem/Tải về
4/3/2015Mẫu số: 01/BHYTBản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu: Mẫu số 01/BHYT-
Xem/Tải về
1/10/2015-Bảng thống kê tổng hợp tham gia Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên-
Xem/Tải về
24/8/2015Mẫu số: 01b/BHYTBảng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe: Mẫu số 01b/BHYT-
Xem/Tải về
22/2/2016Phụ lục 03Các loại giấy tờ làm căn cứ cấp lại, điều chỉnh thông tin đã ghi trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ y tế: Phụ lục 03-
Xem/Tải về
22/2/2016Phụ lục 02Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp : Phụ lục 02-
Xem/Tải về
2016-Chi tiết đính kèm mục 13 của tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS)-
Xem/Tải về
23/3/2012Công văn số: 1019/2012/BHXH-CSXHCông văn số 1019/BHXH-CSXH ngày 23 tháng 03 năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sảnTham khảo thêm Công văn số 2578/2015/BHXH-CSXH và Công văn số: 2388/2013/BHXH-CSXH
Xem/Tải về
11/4/2013Công văn số: 1357/2013/BHXH-VPCông văn số 1357/BHXH-VP ngày 11 tháng 04 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố Quyết định ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính-
Xem/Tải về
20/4/2016Công văn số: 1379/2016/BHXH-BTCông văn số 1379/BHXH-BT ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thu bảo hiểm xã hội tự nguyện-
Xem/Tải về
23/4/2013Công văn số: 1477/2013/BHXH-CSXHCông văn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23 tháng 04 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13-
Xem/Tải về
29/4/2016Công văn số: 1579/2016/BHXH-CSYTCông văn số 1579/BHXH-CSYT ngày 29 tháng 04 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thẩm định quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015-
Xem/Tải về
20/5/2014Công văn số: 1683/2014/BHXH-CSXHCông văn số 1683/BHXH-CSXH ngày 20 tháng 05 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chính sách xã hộiTham khảo hướng dẫn từ CV số 2017/BHXH-CSXH ngày 09 tháng 06 năm 2014
Xem/Tải về
22/5/2015Công văn số: 1856/2015/BHXH-CSXHCông văn số 1856/BHXH-CSXH ngày 22 tháng 05 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
9/6/2014Công văn số: 2017/2014/BHXH-CSXHCông văn số 2017/BHXH-CSXH ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sảnHướng dẫn chế độ ốm đau thai sản trong CV số 1683/LĐTBXH-BHXH, CV số 1967/BYT-BH và Thông tư số 34/2013/TT-BYT
Xem/Tải về
8/6/2015Công văn số: 2069/2015/TL-BHXHCông văn số 2069/TL-BHXH ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Thể lệ cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp-
Xem/Tải về
8/6/2015Công văn số: 2085/2015/BHXH-BTCông văn số 2085/BHXH-BT ngày 08 tháng 06 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đơn giản thủ tục tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình-
Xem/Tải về
25/5/2010Công văn số: 2097/2010/BHXH-CSXHCông văn số 2097/BHXH-CSXH ngày 25 tháng 05 năm 2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
10/6/2015Công văn số: 2102/2015/BHXH-CSXHCông văn số 2102/BHXH-CSXH ngày 10 tháng 06 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 01/01/1995-
Xem/Tải về
31/5/2010Công văn số: 2147/2010/BHXH-CSYTCông văn số 2147/BHXH-CSYT ngày 31 tháng 5 năm 2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
4/6/2010Công văn số: 2283/2010/BHXH-CSYTCông văn số 2283/BHXH-CSYT ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã-
Xem/Tải về
10/7/2015Công văn số: 2538/2015/BHXH-CSXHCông văn số 2538/BHXH-CSXH ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP-
Xem/Tải về
14/7/2015Công văn số: 2578/2015/BHXH-CSXHCông văn số 2578/BHXH-CSXH ngày 14 tháng 07 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sảnTham khảo thêm Công văn số: 2388/2013/BHXH-CSXH và Công văn số 1019/2012/BHXH-CSXH
Xem/Tải về
18/7/2012Công văn số: 2786/2012/BHXH-CSXHCông văn số 2786/BHXH-CSXH ngày 18 tháng 07 năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc rà xoát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần-
Xem/Tải về
28/7/2016Công văn số: 2822/2016/BHXH-BTCông văn số 2822/BHXH-BT ngày 28 tháng 07 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người quản lý và cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể tại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ-
Xem/Tải về
9/7/2010Công văn số: 2834/2010/BHXH-CSXHCông văn số 2834/BHXH-CSXH ngày 09 tháng 07 năm 2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ 613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng-
Xem/Tải về
19/8/2014Công văn số: 2998/2014/BHXH-CSXHCông văn số 2998/BHXH-CSXH ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động-
Xem/Tải về