Duyệt theo Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
1/7/2019314/BHXH-GĐ1314/BHXH-GĐ1 V/v: Áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT .-
Xem/Tải về
29/9/2014Mẫu số 03/QTBảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học: Mẫu số 03/QT-
Xem/Tải về
1/8/2017Mẫu 01-BB/GNSBiên bản về việc tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội quá 12 tháng người lao động không đến nhận tại đơn vị: Mẫu 01-BB/GNS-
Xem/Tải về
1/10/2015Công văn số: 2405/2015/BHXH-THUCông văn 2405/BHXH-THU ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/2/2013Công văn số: 01/2013/BHXH-NVGĐ1Công văn số 01/BHXH-NVGĐ1 ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện biểu mẫu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh - sinh viên-
Xem/Tải về
16/5/2018Công văn số: 06/2018/GUQ-BHXHCông văn số 06 /GUQ-BHXH ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc ủy quyền giải quyết công việc giữa Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung Phó Giám đốc Lưu Thị Thanh Huyền được thay mặt giám đốc ký, thanh lý hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám chữa bệnh. Thời gian từ ngày 15/5/2018 đến 31/12/2018Có hiệu lực đến ngày 31/12/2018
Xem/Tải về
3/1/2018Công văn số: 07/2018/BHXH-QLTCông văn số 07/BHXH-QLT ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tỷ giá ngọai tệ 06 tháng đầu năm 2018-
Xem/Tải về
1/6/2017Công văn số: 1012/2017/BHXH-QLTCông văn số 1012/BHXH-QLT ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 01/6/2017-
Xem/Tải về
20/4/2016Công văn số: 1043/1016/BHXH-KHTCCông văn số 1043/BHXH-KHTC ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu-
Xem/Tải về
5/6/2018Công văn số: 1129/2018/BHXH-QLTCông văn số 1129/BHXH-QLT ngày 5 tháng 6 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện-
Xem/Tải về
29/4/2016Công văn số: 1139/2016/BHXH-QLTCông văn số 1139/BHXH-QLT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ công văn số 212/BHXH-QLT-
Xem/Tải về
5/5/2016Công văn số: 1170/2016/BHXH-QLTCông văn số 1170/BHXH-QLT ngày 5 tháng 5 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh về việc rà soát, xác minh, nghiệm thu dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
14/4/2015Công văn số: 1185/2015/BHXH-THUCông văn số 1185/THU-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung một số nghiệp vụ thu bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
15/6/2017Công văn số: 1205/2017/BHXH-QLTCông văn số 1205/BHXH-QLT ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thời hạn đóng tiền và cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình-
Xem/Tải về
1/5/2016Công văn số: 1251/2016/BHXH-KHTCCông văn số 1251/BHXH-KHTC ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc mở tài khoản thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tại hệ thống LienVietPostBank-
Xem/Tải về
13/5/2016Công văn số: 1258/2016/BHXH-QLTCông văn số 1258/BHXH-QLT ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố-
Xem/Tải về
22/6/2017Công văn số: 1283/2017/BHXH-QLTCông văn số 1283/BHXH-QLT ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công văn 1205/BHXH-QLT-
Xem/Tải về
2/7/2018Công văn số: 1321/2018/BHXH-QLTCông văn số 1321/BHXH-QLT ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2018-
Xem/Tải về
25/4/2015Công văn số: 1331/2015/BHXH-THUCông văn số 1331/BHXH-THU ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi-
Xem/Tải về
25/4/2015Công văn số: 1339/2015/BHXH-KHTCCông văn số 1339/BHXH-KHTC ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc mở tài khoản thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại hệ thống BIDV-
Xem/Tải về
3/7/2017Công văn số: 1383/2017/BHXH-QLTCông văn số 1383/BHXH-QLT ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2017-
Xem/Tải về
16/7/2018Công văn số: 1409/2018/BHXH-QLTCông văn số 1409/BHXH-QLT ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết các vướng mắc của đại lý thu bưu điện-
Xem/Tải về
1/8/2017Công văn số: 1495/2017/BHXH-CĐBHXHCông văn số 1495/BHXH-CĐBHXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc trả hồ sơ tuất trực tiếp cho thân nhân qua bưu điện-
Xem/Tải về
15/6/2016Công văn số: 1507/2016/BHXH-KTTNCông văn số 1507/BHXH-KTTN ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ truy bảo hiểm xã hội theo Quyết định 959/QĐ-BHXH-
Xem/Tải về
19/5/2015Công văn số: 1557/2015/BHXH-KHTCCông văn số 1557/BHXH-KHTC ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo chuyển tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua hệ thống Vietinbank-
Xem/Tải về
5/1/2015Công văn số: 161/2015/BHXH-THUCông văn số 161/BHXH-THU ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015. ĐÍNH KÈM BẢN MỘT SỐ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG VĂN 161/BHXH-THU-
Xem/Tải về
28/5/2015Công văn số: 1659/2015/BHXH-KHTCCông văn số 1659/BHXH-KHTC ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo chuyển tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua hệ thống ViettinBank-
Xem/Tải về
28/5/2015Công văn số: 1660/2015/BHXH-THUCông văn số 1660/BHXH-THU ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động trong thời gian cử đi học hoặc công tác, đi lao động nước ngoài, nghỉ hưởng chế độ ốm dài ngày-
Xem/Tải về
1/7/2016Công văn số: 1684/2016/HD-BHXHCông văn số 1684/HD-BHXH ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp-
Xem/Tải về
4/7/2016Công văn số: 1696/2016/BHXH-QLTCông văn số 1696/BHXH-QLT ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tỷ giá ngọai tệ 06 tháng cuối năm 2016-
Xem/Tải về