Duyệt theo Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh và Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
31/3/2015Quy chế số: 994/2015/QCPH-BHXH-CTQuy chế số 994/QCPH-BHXH-CT ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về quy chế phối hợp công tác giữa Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Cục thuế Thành phố Hồ Chí MinhTham khảo thêm Quy chế phối hợp số 5423/QCPH-BHXH-TCT ngày 31 tháng 12 năm 2014
Xem/Tải về