Duyệt theo Nơi ban hành Bộ Y tế và Bộ Tài chính

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
29/2/2012Thông tư liên tich số: 04/2012/TTLT-BYT-BTCThông tư liên tich số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước-
Xem/Tải về
1/10/2009Thông tư liên tịch số: 09/2009/TTLT-BYT-BTCThông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
20/2/2008Thông tư liên tịch số: 15/2008/TTLT-BTC-BYTThông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập-
Xem/Tải về
1/9/2015Thông tư liên tịch số: 16/2015/TTLT-BYT-BTCThông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 02 tháng 07 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc Sửa đổi Khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/9/2014Thông tư liên tịch số: 24/2014/TTLT-BYT-BTCThông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 07 năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 08 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/3/2016Thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTCThông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc-
Xem/Tải về
1/1/2015Thông tư liên tịch số: 41/2014/TTLT-BYT-BTCThông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về