Duyệt theo Nơi ban hành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
24/8/2015Công văn số: 3170/2015/BHXH-BTCông văn số 3170/BHXH-BT ngày 24 tháng 08 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc lập danh sách hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
17/9/2013Công văn số: 3658/2013/BHXH-BTCông văn số 3658/BHXH-BT ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc truy thu bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm nonHết hiệu lực
Xem/Tải về
29/9/2015Công văn số: 3711/2015/BHXH-PCCông văn số 3711/BHXH-PC ngày 29 tháng 09 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh triển khai tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”, công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính-
Xem/Tải về
2/10/2015Công văn số: 3783/2015/BHXH-PCCông văn số 3783/BHXH-PC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Thông báo các đơn vị đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với bảo hiểm xã hội Việt Nam-
Xem/Tải về
10/7/2014Công văn số: 3789/2014/BHXH-CSXHCông văn số 3789/BHXH-CSXH ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
27/9/2013Công văn số: 3835/2013/BHXH-CSTCông văn số 3835/BHXH-CST ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sai sót các tiêu thức giữa sổ bảo hiểm xã hội và giấy giấy chứng minh nhân dân-
Xem/Tải về
25/11/2008Công văn số: 4024/2008/BHXH-CSYTCông văn số 4024/BHXH-CSYT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thông báo cơ sở Khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng bên ngoài đăng ký-
14/10/2016Công văn số: 4027/2016/BHXH-STCông văn số 4027/BHXH-ST ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động-
Xem/Tải về
19/11/2014Công văn số: 4448/2014/BHXH-CSXHCông văn số 4448/BHXH-CSXH ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏeTham khảo thêm công văn số 1741/LĐTBXH-BHXH ngày 27/5/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Xem/Tải về
1/12/2014Công văn số: 4653/2014/BHXH-CSXHCông văn số 4653/BHXH-CSXH ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe-
Xem/Tải về
18/12/2013Công văn số: 5127/2013/BHXH-DVTCông văn số 5127/BHXH-DVT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí vật tư y tế theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT-
Xem/Tải về
14/2/2015Công văn số: 537/2015/BHXH-CSXHCông văn số 537/BHXH-CSXH ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015-
Xem/Tải về
14/2/2015Công văn số: 538/2015/BHXH-CSXHCông văn số 538/BHXH-CSXH ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH-
Xem/Tải về
31/12/2014Công văn số: 5467/2014/BHXH-CSXHCông văn số 5467/BHXH-CSXH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thực hiện thu và giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/5/2013-
Xem/Tải về
12/3/2015Công văn số: 777/2015/BHXH-BTCông văn số 777/BHXH-BT ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thu bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
12/3/2013Công văn số: 951/2013/BHXH-VPCông văn số 951/BHXH-VP ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp-
Xem/Tải về
27/6/2013Công văn số: 2388/2013/BHXH-CSXHCông văn số: 2388/BHXH-CSXH ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng hưởng chế độ ốm đau, thai sản, bảo hiểm xã hội một lầnTham khảo thêm Công văn số 2578/2015/BHXH-CSXH và Công văn số 1019/2012/BHXH-CSXH
Xem/Tải về
14/9/2016Công văn số: 3524/2016/BHXH-TCKTCông văn số: 3524/BHXH-TCKT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2016-
1/1/2012Mẫu số: D01b-TS-QĐ số: 1111/2011/QĐ-BHXHCông văn đề nghị: Mẫu số: D01b-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của BHXH Việt Nam)-
Xem/Tải về
14/10/2016Mẫu số 01-Công văn số: 4027/BHXH-STDanh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội : Mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam-
Xem/Tải về
4/3/2015Mẫu số: 03/BHYTDanh sách học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác: Mẫu số 03/BHYT-
Xem/Tải về
10/10/2014Mẫu D03-TS (HS)-Quyết định số: 1018/2014/QĐ-BHXHDanh sách học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế: Mẫu D03-TS (HS). (Ban hành kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế)-
Xem/Tải về
1/12/2015Mẫu DK01-Quyết định số: 959/QĐ-BHXHDanh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế: Mẫu DK01 (Ban hành kèm theo quyết định số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)-
Xem/Tải về
1/11/2014Mẫu D02-TS-Quyết dịnh số: 1018/2014/QĐ-BHXHDanh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Mẫu D02-TS (Ban hành kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế)-
Xem/Tải về
1/7/2017Mẫu D03-TS-Quyết định số 595/QĐ-BHXHDanh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế theo quyết định 595: Mẫu D03-TS (Ban hành kèm theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)-
Xem/Tải về
2017Mẫu số 04-GCNDanh sách người lao động được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội: Mẫu số 04-GCN-
Xem/Tải về
1/11/2014Mẫu D05-TS-Quyết định số: 1018/2014/QĐ-BHXHDanh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: Mẫu D05-TS (Ban hành kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế)-
Xem/Tải về
1/11/2014Mẫu D03-TS (TN)-Quyết định số: 1018/2014/QĐ-BHXHDanh sách người tham gia bảo hiểm y tế: Mẫu D03-TS (TN) (Ban hành kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế)-
Xem/Tải về
1/12/2015Mẫu DK05-Quyết định số: 959/QĐ-BHXHDanh sách tăng giảm người tham gia bảo hiểm y tế: Mẫu DK05 (Ban hành kèm theo quyết định số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)-
Xem/Tải về
18/7/2013Mẫu D03-TSDanh sách tăng, giảm người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Đối tượng do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý): Mẫu D03-TS-
Xem/Tải về