Duyệt theo Chủ đề Bảo hiểm thất nghiệp

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
22/2/2016Phụ lục 02Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp : Phụ lục 02-
Xem/Tải về
20/4/2016Công văn số: 1379/2016/BHXH-BTCông văn số 1379/BHXH-BT ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thu bảo hiểm xã hội tự nguyện-
Xem/Tải về
16/8/2017Công văn số: 1734/2017/BHXH-QLTCông văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
15/7/2016Công văn số: 1782/2016/BHXH-CĐCông văn số 1782/BHXH-CĐ ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tra cứu hưởng bảo hiểm thất nghiệp-
Xem/Tải về
2/10/2017Công văn số: 2055/2017/BHXH-QLTCông văn số 2055/BHXH-QLT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn hồ sơ truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp-
Xem/Tải về
6/5/2016Công văn số: 2065/2016/UBND-VXCông văn số 2065 /UBND- VX ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.-
Xem/Tải về
8/6/2015Công văn số: 2069/2015/TL-BHXHCông văn số 2069/TL-BHXH ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Thể lệ cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp-
Xem/Tải về
18/7/2012Công văn số: 2786/2012/BHXH-CSXHCông văn số 2786/BHXH-CSXH ngày 18 tháng 07 năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc rà xoát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần-
Xem/Tải về
28/7/2016Công văn số: 2822/2016/BHXH-BTCông văn số 2822/BHXH-BT ngày 28 tháng 07 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người quản lý và cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể tại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ-
Xem/Tải về
20/12/2016Công văn số: 3059/2016/BHXH-QLTCông văn số 3059/BHXH-QLT ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2017-
Xem/Tải về
23/9/2015Công văn số: 3062/2015/BHXH-CSTCông văn số 3062/BHXH-CST ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (mẫu C13-TS) 6 tháng đầu năm 2015 cho người lao động-
Xem/Tải về
29/9/2015Công văn số: 3711/2015/BHXH-PCCông văn số 3711/BHXH-PC ngày 29 tháng 09 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh triển khai tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”, công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính-
Xem/Tải về
1/1/2016Công văn số: 3844/2015/BHXH-THUCông văn số 3844/BHXH-THU ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2016-
Xem/Tải về
3/12/2015Công văn số: 3895/2015/BHXH-THUCông văn số 3895/BHXH-THU ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước-
Xem/Tải về
7/8/2015Công văn số: 4588/2015/UBND-VXCông văn số 4588/UBND-VX ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố.-
Xem/Tải về
11/4/2017Công văn số: 715/2017/BHXH-CSTCông văn số 715/BHXH-CST ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động-
Xem/Tải về
17/3/2016Công văn số: 715/2016/BHXH-CĐBHXHCông văn số 715/BHXH-CĐBHXH ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
10/3/2015Công văn số: 726/2015/BHXH-THUCông văn số 726/BHXH-THU ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp-
Xem/Tải về
1/11/2014Mẫu D02-TS-Quyết dịnh số: 1018/2014/QĐ-BHXHDanh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Mẫu D02-TS (Ban hành kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế)-
Xem/Tải về
1/1/2013Mẫu số: C87a-HD-Thông tư số 178/2012/TT-BTCDanh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề:Mẫu số: C87a-HD (Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)-
Xem/Tải về
1/1/2013Mẫu số: C87b-HD-Thông tư số 178/2012/TT-BTCDanh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề: Mẫu số: C87b-HD (Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)-
Xem/Tải về
1/10/2015Mẫu số 01Danh sách đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề cho người tham gia bảo hiệm thất nghiệp: Mẫu số 01-
Xem/Tải về
24/8/2015Mẫu D07-TSDanh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp : Mẫu D07-TSMẫu dùng chung với Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT
Xem/Tải về
24/8/2015Mẫu D07-TSDanh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Mẫu D07-TSMẫu dùng chung với Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN
Xem/Tải về
15/1/2013Nghị định số: 100/2012/NĐ-CPNghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệpHết hiệu lực. Được thay thế bởi Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 12/03/2015
Xem/Tải về
1/1/2009Nghị định số: 127/2008/NĐ-CPNghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệpHết hiệu lực. Được thay thế bởi Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 12/03/2015
Xem/Tải về
1/5/2015Nghị định số: 28/2015/NĐ-CPNghị định số 28/2015/NĐ-CP 12 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệpNghị định này thay thế: Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 và Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 623/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội đã xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ bảo hiểm xã hội. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 45 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 309/……/SO đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 620/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn (xác nhận cho người tham gia dừng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn tại một đơn vị, đơn vị chuyển địa bàn sang tỉnh/thành phố khác; người lao động đi làm theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc) xác nhận quá trình đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 07 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 301/………/SO và Hồ sơ: 321/………/SO đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 627/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đối với trường hợp sổ bảo hiểm xã hội đang được cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát theo phiếu giao nhận hồ sơ 626 hoặc 320 (cũ). Điều kiện áp dụng khi phát sinh trường hợp người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (nghỉ việc, hưởng chế độ,….) mà sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đang được cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày)-
Xem/Tải về