Duyệt theo Chủ đề Bảo hiểm y tế

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
1/10/2015-Bảng thống kê tổng hợp tham gia Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên-
Xem/Tải về
22/2/2016Phụ lục 03Các loại giấy tờ làm căn cứ cấp lại, điều chỉnh thông tin đã ghi trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ y tế: Phụ lục 03-
Xem/Tải về
22/2/2016Phụ lục 02Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp : Phụ lục 02-
Xem/Tải về
2016-Chi tiết đính kèm mục 13 của tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS)-
Xem/Tải về
2/4/2015Chỉ thị số: 05/2015/CT-TTgChỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02 tháng 04 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ về việc Tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
14/4/2015Công văn số: 1185/2015/BHXH-THUCông văn số 1185/THU-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung một số nghiệp vụ thu bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
17/7/2015Công văn số: 136/2015/CQĐDCông văn số 136/CQĐD ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh về việc thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo Luật Bảo hiểm y tế.-
Xem/Tải về
20/4/2016Công văn số: 1379/2016/BHXH-BTCông văn số 1379/BHXH-BT ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thu bảo hiểm xã hội tự nguyện-
Xem/Tải về
11/2/2011Công văn số: 165/2011/TTg-KTTHCông văn số 165/TTg-KTTH ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp-
Xem/Tải về
5/9/2018Công văn số: 1733/2018/BHXH-VPCông văn số 1733/BHXH-VP ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 NBND Thành phố về công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và Bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
12/9/2017Công văn số: 1919/2017/BHXH-QLTCông văn số 1919/BHXH-QLT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
10/4/2013Công văn số: 1967/2013/BYT-BHCông văn số 1967/BYT-BH ngày 10 tháng 04 năm 2013 của Bộ Y tế về việc xác định bệnh làm căn cứ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hộiTham khảo hướng dẫn từ CV số 2017/BHXH-CSXH ngày 09 tháng 06 năm 2014
Xem/Tải về
8/6/2015Công văn số: 2069/2015/TL-BHXHCông văn số 2069/TL-BHXH ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Thể lệ cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp-
Xem/Tải về
28/7/2016Công văn số: 2822/2016/BHXH-BTCông văn số 2822/BHXH-BT ngày 28 tháng 07 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người quản lý và cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể tại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ-
Xem/Tải về
20/12/2016Công văn số: 3059/2016/BHXH-QLTCông văn số 3059/BHXH-QLT ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2017-
Xem/Tải về
29/9/2015Công văn số: 3711/2015/BHXH-PCCông văn số 3711/BHXH-PC ngày 29 tháng 09 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh triển khai tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”, công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính-
Xem/Tải về
1/1/2016Công văn số: 3844/2015/BHXH-THUCông văn số 3844/BHXH-THU ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2016-
Xem/Tải về
3/12/2015Công văn số: 3895/2015/BHXH-THUCông văn số 3895/BHXH-THU ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước-
Xem/Tải về
10/9/2015Công văn số: 4660/2015/BGDĐT-CTHSSVCông văn số 4660/BGDĐT-CTHSSV ngày 10 tháng 09 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên-
Xem/Tải về
12/3/2015Công văn số: 777/2015/BHXH-BTCông văn số 777/BHXH-BT ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thu bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
16/9/2016Công văn số: 2296/2016/BHXH-KTTNCông văn số:2296/BHXH-KTTN ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm y tế cho lao động người nước ngoài.-
Xem/Tải về
4/3/2015Mẫu số: 03/BHYTDanh sách học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác: Mẫu số 03/BHYT-
Xem/Tải về
1/7/2017Mẫu D03-TS-Quyết định số 595/QĐ-BHXHDanh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế theo quyết định 595: Mẫu D03-TS (Ban hành kèm theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)-
Xem/Tải về
1/12/2015Mẫu DK05-Quyết định số: 959/QĐ-BHXHDanh sách tăng giảm người tham gia bảo hiểm y tế: Mẫu DK05 (Ban hành kèm theo quyết định số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)-
Xem/Tải về
18/7/2013Mẫu D03-TSDanh sách tăng, giảm người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Đối tượng do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý): Mẫu D03-TS-
Xem/Tải về
15/10/2012Mẫu D03-TS (TE)Danh sách tăng, giảm người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi): Mẫu D03-TS (TE)-
Xem/Tải về
24/8/2015Mẫu D07-TSDanh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp : Mẫu D07-TSMẫu dùng chung với Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT
Xem/Tải về
4/3/2015Mẫu: C04-TSHợp đồng đóng bảo hiểm y tế : Mẫu C04-TS-
Xem/Tải về
2/12/2005Công văn số: 52/2015/HD-BCHTWHướng dẫn số 52/HD-BCHTW ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Ban chấp hành Trung ương về việc điều chỉnh,bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương-
Xem/Tải về
1/7/2009Luật bảo hiểm y tế số: 25/2008/QH12Luật Bảo hiểm y tế: Luật số: 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamLuật số 46/2014/QH13 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12
Xem/Tải về