Duyệt theo Chủ đề Cấp phôi giấy chứng nhận

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
19/1/2017Công văn số: 155/2017/BHXH-CĐCông văn số 155/BHXH-CĐ ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
1/2/2015Công văn số: 239/2015/BHXH-CĐBHXHCông văn số 239/BHXH-CĐBHXH ngày 04 tháng 01 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội C65-HD phôi mới-
Xem/Tải về
13/8/2015Công văn số: 2607/2015/BHXH-CĐBHXHCông văn số 2607/BHXH-CĐBHXH ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tra cứu dữ liệu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mẫu C65-HD không còn giá trị sử dụng-
Xem/Tải về
1/1/2017Công văn số: 3074/2016/BHXH-CĐCông văn số 3074/BHXH-CĐ ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (mẫu GCN) phôi mới-
Xem/Tải về
1/1/2017Công văn số: 3076/2016/BHXH-CĐCông văn số 3076/BHXH-CĐ ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (mẫu GCN) phôi mới-
Xem/Tải về
11/11/2014Công văn số: 3534/2014/BHXH-CĐBHXHCông văn số 3534/BHXH-CĐBHXH ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội C65-HD phôi mới-
Xem/Tải về
10/7/2014Công văn số: 3789/2014/BHXH-CSXHCông văn số 3789/BHXH-CSXH ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
3/4/2017Thông báo số: 611/2017/TB-BHXHThông báo số 611/TB-BHXH ngày 28 tháng 3 năm 2017 cüa Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mới, điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
Xem/Tải về