Duyệt theo Chủ đề Chính sách bảo hiểm xã hội

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
20/5/2014Công văn số: 1683/2014/BHXH-CSXHCông văn số 1683/BHXH-CSXH ngày 20 tháng 05 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chính sách xã hộiTham khảo hướng dẫn từ CV số 2017/BHXH-CSXH ngày 09 tháng 06 năm 2014
Xem/Tải về
10/7/2015Công văn số: 2538/2015/BHXH-CSXHCông văn số 2538/BHXH-CSXH ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP-
Xem/Tải về
13/8/2015Công văn số: 2607/2015/BHXH-CĐBHXHCông văn số 2607/BHXH-CĐBHXH ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tra cứu dữ liệu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mẫu C65-HD không còn giá trị sử dụng-
Xem/Tải về
19/8/2014Công văn số: 2998/2014/BHXH-CSXHCông văn số 2998/BHXH-CSXH ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động-
Xem/Tải về
8/6/2015Công văn số: 3080/2015/UBND- VXCông văn số 3083/UBND-VX ngày 8 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
24/9/2013Công văn số: 3675/2013/BHXH-CĐBHXHCông văn số 3675/BHXH-CĐBHXH ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát hồ sơ giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần tại đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
17/3/2016Công văn số: 711/2016/BHXH-CĐBHXHCông văn số 711/BHXH-CĐBHXH ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung Thông báo số 54/BHXH-CĐBHXH-
Xem/Tải về
16/6/2016Thông báo số: 1509/2016/TB-BHXHThông báo số 1509/TB-BHXH ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
Xem/Tải về
16/6/2016Thông báo số: 1516/2016/TB-BHXHThông báo số 1516/TB-BHXH ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
Xem/Tải về
31/8/2016Thông báo số: 2166/2016/TB-BHXHThông báo số 2166/TB-BHXH ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện dân chủ trong hoạt động của bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
26/9/2016Thông báo số: 2322/2016/TB-BHXHThông báo số 2322/TB-BHXH ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.-
Xem/Tải về
1/4/2016Thông báo số: 846/2016/TB-BHXHThông báo số 846/TB-BHXH ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
Xem/Tải về
1/4/2016Thông báo số: 875/2016/TB-BHXHThông báo số 875/TB-BHXH ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Thông báo số 846/TB-BHXH ngày 29/3/2016 của Giám đốc bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về