Duyệt theo Chủ đề Chế độ đối với quân nhân

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
20/10/2014Mẫu số 02-BHKVGiấy xác nhận về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực: Mẫu số 02-BHKV-
Xem/Tải về
7/7/2007Nghị định số: 106/2007/NĐ-CPNghị định số 106/2007/NĐ-CP ngày 22 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Chế độ, chính sách đối với gia đình hạ Sĩ quan và Binh sĩ tại ngũ-
Xem/Tải về
4/5/2007Nghị định số: 68/2007/NĐ-CPNghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân-
Xem/Tải về
15/10/2015Nghị định số: 70/2015/NĐ-CPNghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu-
Xem/Tải về
1/7/2010Quyết định số: 38/2010/QĐ-TTgQuyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân-
Xem/Tải về