Duyệt theo Chủ đề Chế độ ốm đau

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
28/5/2015Công văn số: 1660/2015/BHXH-THUCông văn số 1660/BHXH-THU ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động trong thời gian cử đi học hoặc công tác, đi lao động nước ngoài, nghỉ hưởng chế độ ốm dài ngày-
Xem/Tải về
10/4/2013Công văn số: 1967/2013/BYT-BHCông văn số 1967/BYT-BH ngày 10 tháng 04 năm 2013 của Bộ Y tế về việc xác định bệnh làm căn cứ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hộiTham khảo hướng dẫn từ CV số 2017/BHXH-CSXH ngày 09 tháng 06 năm 2014
Xem/Tải về
27/9/2016Công văn số: 2370/2016/BHXH-CĐCông văn số 2370/BHXH-CĐ ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc Chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe qua tài khoản cá nhân của người lao động-
Xem/Tải về
10/3/2016Công văn số: 649/2016/BHXH-CĐCông văn số 649/BHXH-CĐ ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức qua tài Khoản người lao độngĐược đính chính bằng CV số 872/BHXH-CĐ ngày 01/4/2016
Xem/Tải về
27/6/2013Công văn số: 2388/2013/BHXH-CSXHCông văn số: 2388/BHXH-CSXH ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng hưởng chế độ ốm đau, thai sản, bảo hiểm xã hội một lầnTham khảo thêm Công văn số 2578/2015/BHXH-CSXH và Công văn số 1019/2012/BHXH-CSXH
Xem/Tải về
1/7/2010Quyết định số: 777/2010/QĐ-BHXHQuyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 05 năm 2010 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hộiQuyết định này ra đời hủy bỏ Quyết định số 815/2007/QĐ-BHXH, Công văn số 4388/2007/BHXH-CĐCS , Phần II Công văn số 1564/2008/BHXH-BT, Công văn số 2412/2008/BHXH-CĐCS, Công văn số 2153/2009/BHXH-CSXH và Công văn số 1136/2010/BHXH-CSXH.
Xem/Tải về