Duyệt theo Chủ đề Chi trả hỗ trợ học nghề

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
1/10/2015Mẫu số 01Danh sách đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề cho người tham gia bảo hiệm thất nghiệp: Mẫu số 01-
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 226/……………/CĐBHXH;
Số Hồ sơ: 226 nộp 2T/……………/CĐBHXH
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: thanh toán kinh phí cho các cơ sở dạy nghề. (Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc đối với danh sách đề nghị quyết toán tháng liền kề trước tháng nhận hồ sơ; 3 tháng đối với trường hợp khác – chỉ tiếp nhận hồ sơ tại bảo hiểm xã hội Thành phố).-
Xem/Tải về