Duyệt theo Chủ đề Danh mục vật tư y tế

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
27/3/2014-Bảng hướng dẫn lập biểu mẫu danh mục Vật tư y tế theo Thông tư 27/2013 của Bộ Y tế và công văn 5127/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam : Ban hành kèm theo công văn số 829/BHXH-NVGĐ1 ngày 27/03/2014 của Bảo hiểm xã hội TP.HCM-
Xem/Tải về
20/6/2014-Bảng mã chi tiết danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toàn của quỹ bảo hiểm y tế: Chỉnh sửa ngày 20/6/2014 thay thế bảng mã chi tiết danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế ngày 27 tháng 03 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
27/3/2014-Bảng mã hóa dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính : Ban hành kèm theo công văn số 829/BHXH-NVGĐ1 ngày 27/03/2014 của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
22/10/2014Công văn số: 3253/2014/BHXH-NVGĐ1Công văn số 3253/BHXH-NVGĐ1 ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với một số vật tư y yế theo Thông tư 27/2013/TT-BYT-
Xem/Tải về
18/12/2013Công văn số: 5127/2013/BHXH-DVTCông văn số 5127/BHXH-DVT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí vật tư y tế theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT-
Xem/Tải về
27/3/2014Công văn số: 829/2014/BHXH-NVGĐ1Công văn số 829/BHXH-NVGĐ1 ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thanh toán chi phí vật tư y tế theo TT 27/2013/TT-BYT và CV 5127/BHXH-DVT-
Xem/Tải về
27/3/2014Mẫu số 01/VTYT/TT27/2014Danh mục vật tư y tế sử dụng tại cơ sở khám chữa bệnh: Mẫu số 01/VTYT/TT27/2014 ban hành kèm theo công văn số số 829/BHXH-NVGĐ1 ngày 27 tháng 03 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
27/3/2014-Lưu ý cách ghi chép các biểu mẫu: Biểu mẫu 01/VTYT/TT27/2014, biểu mẫu 02/VTYT/TT27/2014, biểu mẫu 03/VTYT/TT27/2014-
Xem/Tải về
26/6/2014-Mã hóa dịch vụ kỹ thuật mục C2.7 Thông tư 03 và mục C4 Thông tư 04-
Xem/Tải về
21/4/2008Quyết định số 1221/2008/QĐ-BYTQuyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong Phòng y tế học đường của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học-
Xem/Tải về
24/6/2008Quyết định số: 21/2008/QĐ-BYTQuyết định số 21/2008/QĐ-BYT ngày 09 tháng 06 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh-
Xem/Tải về
22/12/2003Quyết định số: 6282/2003/QĐ-BYTQuyết định số 6282/2003/QĐ-BYT ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành danh mục vật tư tiêu hao y tế được bảo hiểm xã hội (bảo hiểm y tế) thanh toán-
Xem/Tải về
15/11/2013Thông tư số : 27/2013/TT-BYTThông tư số 27/2013/TT-BYT ngày 18 tháng 09 năm 2013 của Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về