Duyệt theo Chủ đề Giấy xác nhận

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
20/10/2014Mẫu số 02-BHKVGiấy xác nhận về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực: Mẫu số 02-BHKV-
Xem/Tải về
22/2/2016-Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội : Áp dụng đối với phiếu GNHS 308-
Xem/Tải về
1/6/2014Mẫu giấy XNCĐ-01Giấy đề nghị xác nhận hưởng bảo hiểm xã hội: Mẫu XNCĐ-01-
Xem/Tải về
20/10/2014Mẫu giấy XNCĐ-03Giấy đề nghị xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã: XNCĐ-03-
Xem/Tải về
25/12/2017Số Hồ sơ: 224/……………/CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: 1. cấp Giấy xác nhận hưởng bảo hiểm xã hội; (Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc) 2. cấp Giấy xác nhận hưởng bảo hiểm xã hội có dán ảnh; 3. cấp Giấy xác nhận thời gian làm Chủ nhiệm Hợp tác xã; 4. cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. (Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
3/4/2017Số HS: 901Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (GCN) cho cơ sở khám chữa bệnh (Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc)-
Xem/Tải về