Duyệt theo Chủ đề Giao dịch điện tử

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
1/10/2015Công văn số: 2405/2015/BHXH-THUCông văn 2405/BHXH-THU ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
13/5/2016Công văn số: 1258/2016/BHXH-QLTCông văn số 1258/BHXH-QLT ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố-
Xem/Tải về
6/5/2016Công văn số: 2065/2016/UBND-VXCông văn số 2065 /UBND- VX ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.-
Xem/Tải về
8/6/2015Công văn số: 2069/2015/TL-BHXHCông văn số 2069/TL-BHXH ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Thể lệ cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp-
Xem/Tải về
12/12/2017Công văn số: 2621/2017/BHXH- QLTCông văn số 2621/BHXH - QLT ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn sửa dữ liệu đối với khối ZC.-
Xem/Tải về
1/10/2015Công văn số: 2724/2015/BHXH-THUCông văn số 2724/BHXH-THU ngày 24 tháng 08 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện giao dịch điện tử-
Xem/Tải về
29/9/2015Công văn số: 3711/2015/BHXH-PCCông văn số 3711/BHXH-PC ngày 29 tháng 09 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh triển khai tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”, công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính-
Xem/Tải về
7/8/2015Công văn số: 4588/2015/UBND-VXCông văn số 4588/UBND-VX ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố.-
Xem/Tải về
18/3/2013Công văn số: 640/2013/BHXH-TCCBCông văn số 640/BHXH-TCCB ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế điện tử liên thông-
Xem/Tải về
4/5/2018Công văn số: 893/2018/BHXH-QLTCông văn số 893/BHXH-QLT ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch hồ sơ điện tử-
Xem/Tải về
3/10/2013Công văn số: 3840/2013/BHXH- CNTTCông văn số: 3840 /BHXH- CNTT ngày 3 tháng 10 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện lập thủ tục bảo hiểm xã hội trên phầm mềm iBHXH.-
Xem/Tải về
2/6/2016Công văn số: 1430/2016/BHXH- TNTKQCông văn số:1430/BHXH- TNTKQ ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý hồ sơ giao dịch điện tử không thành công.-
Xem/Tải về
2017-Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ bưu điện iBHXH, chức năng "Gửi bưu điện"-
Xem/Tải về
22/2/2016-Quy trình thực hiện giao dịch điện tử-
Xem/Tải về
1/5/2015Quyết định số: 08/2015/QĐ-TTgQuyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/5/2015Quyết định số: 1024/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 1024/QĐ-BHXH ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính trong giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam-
Xem/Tải về
4/12/2015Quyết định số: 1474/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 1474/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Phần mềm Giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử Phiên bản 2.0-
Xem/Tải về
1/5/2015Quyết định số: 528/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/11/20182170/BHXH-CĐsố 2170/BHXH-CĐ V/v giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức-
Xem/Tải về
16/6/2016Thông báo số: 1510/2016/TB-BHXHThông báo số 1510/TB-BHXH ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch điện tử-
Xem/Tải về
27/5/2015Thông báo số: 1639/2015/TB-BHXHThông báo số 1639/TB-BHXH ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về danh sách đường dây nóng hỗ trợ sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp quan mạng internet-
Xem/Tải về
21/9/2015Thông báo số: 2034/2015/TB-BHXHThông báo số 2034/TB-BHXH ngày 21 tháng 09 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi phương thức gửi văn bản và sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử-
Xem/Tải về
13/7/2015Thông báo số: 2170/2015/TB-BHXHThông báo số 2170/TB-BHXH ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử-
Xem/Tải về
1/8/2014Thông báo số: 2230/2014/TB-BHXHThông báo số 2230/TB-BHXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử-
Xem/Tải về
14/10/2016Thông báo số: 2459/2016/TB-BHXHThông báo số 2459/TB-BHXH ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử-
Xem/Tải về
17/11/2015Thông báo số: 3685/2015/TB-BHXHThông báo số 3685/TB-BHXH ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện giao dịch điện tử từ ngày 17/11/2015-
Xem/Tải về
24/2/2014Thông báo số: 403/2014/TB-BHXHThông báo số 403/TB-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử-
Xem/Tải về
22/2/2016Thông báo số: 456/2016/TB-BHXHThông báo số 456/TB-BHXH ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung quy trình giao dịch điện tử-
Xem/Tải về
21/3/2016Thông báo số: 761/2016/TB-BHXHThông báo số 761/TB-BHXH ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Về Bảng mã quy trình hồ sơ điện tử-
Xem/Tải về