Duyệt theo Chủ đề Nghiệp vụ kế toán

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
1/1/2013Mẫu số: C66-HD-Thông tư số 178/TT-BTCGiấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu: Mẫu số: C66-HD (Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)-
Xem/Tải về
1/1/2013Thông tư số: 178/2012/TT-BTCThông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam-
Xem/Tải về