Duyệt theo Chủ đề Sổ bảo hiểm xã hội

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
1/8/2017Mẫu 01-BB/GNSBiên bản về việc tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội quá 12 tháng người lao động không đến nhận tại đơn vị: Mẫu 01-BB/GNS-
Xem/Tải về
1/10/2015Công văn số: 2405/2015/BHXH-THUCông văn 2405/BHXH-THU ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
29/4/2016Công văn số: 1139/2016/BHXH-QLTCông văn số 1139/BHXH-QLT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ công văn số 212/BHXH-QLT-
Xem/Tải về
13/5/2016Công văn số: 1258/2016/BHXH-QLTCông văn số 1258/BHXH-QLT ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố-
Xem/Tải về
4/9/2018Công văn số: 1720/2018/BHXH-CSTCông văn số 1720/BHXH-CST ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ thu; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
16/8/2017Công văn số: 1734/2017/BHXH-QLTCông văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
8/7/2016Công văn số: 1746/2016/BHXH-QLTCông văn số 1746/BHXH-QLT ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ sổ bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
19/9/2017Công văn số: 1966/2017/BHXH-QLTCông văn số 1966/BHXH-QLT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện xác định và cấp mã sổ bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
6/5/2016Công văn số: 2065/2016/UBND-VXCông văn số 2065 /UBND- VX ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.-
Xem/Tải về
6/10/2017Công văn số: 2104/2017/BHXH-CSTCông văn số 2104/BHXH-CST ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động thông qua tổ chức dịch vụ Bưu chính-
Xem/Tải về
19/1/2016Công văn số: 212/2016/BHXH-QLTCông văn số 212/BHXH-QLT ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu và quy định cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
28/12/2017Công văn số: 2758/2017/BHXH-CSTCông văn số 2758/BHXH-CST ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý-
Xem/Tải về
26/12/2016Công văn số: 3118/2016/BHXH-CSTCông văn số 3118/BHXH-CST ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát và bàn giao Sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động-
Xem/Tải về
27/9/2013Công văn số: 3835/2013/BHXH-CSTCông văn số 3835/BHXH-CST ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sai sót các tiêu thức giữa sổ bảo hiểm xã hội và giấy giấy chứng minh nhân dân-
Xem/Tải về
14/10/2016Công văn số: 4027/2016/BHXH-STCông văn số 4027/BHXH-ST ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động-
Xem/Tải về
25/2/2010Công văn số: 436/2010/BHXH-CSTCông văn số 436/BHXH-CST ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn việc ghi và xác nhận sổ bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
7/8/2015Công văn số: 4588/2015/UBND-VXCông văn số 4588/UBND-VX ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố.-
Xem/Tải về
23/3/2017Công văn số: 568/2017/BHXH-CSTCông văn số 568/BHXH-CST ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung công văn số 3118/BHXH-CST ngày 26/12/2016 của bảo hiểm xã hội Thành phố về việc rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động-
Xem/Tải về
1/11/2017Công văn số: 6843/2017/UBND-VXCông văn số 6843/UBND-VX ngày 1 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát bổ sung, hoàn thiện hồ sơ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để cấp mã số bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
24/4/2018Công văn số: 817/2018/BHXH-CSTCông văn số 817/BHXH-CST ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung công tác rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động-
Xem/Tải về
11/5/2017Công văn số: 937/2017/BHXH-CSTCông văn số 937/BHXH-CST ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động-
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 626/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo công văn 4027. Điều kiện: áp dụng đối với sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đang tham gia tại đơn vị đến thời điểm rà soát. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 60 ngày)-
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 623/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội đã xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ bảo hiểm xã hội. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 45 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 309/……/SO đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
1/5/2015Quyết định số: 08/2015/QĐ-TTgQuyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/1/2016Quyết định số: 1035/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 1035/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về mẫu sổ Bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
1/1/2012Quyết định số: 1111/2011/QĐ-BHXHQuyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tếQuyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 đã sửa đổi một số nội dung trong Quyết định này
Xem/Tải về
1/5/2015Quyết định số: 528/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/7/2017Quyết định số: 595/2017/QĐ-BHXHQuyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/2/2016Thông báo số: 794/2016/TB-BHXHThông báo số 794/TB-BHXH ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền ký trên tờ bìa và tờ rời sổ bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về