Duyệt theo Chủ đề Trợ cấp bảo hiểm xã hội

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
14/2/2015Công văn số: 538/2015/BHXH-CSXHCông văn số 538/BHXH-CSXH ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH-
Xem/Tải về
1/4/2016Công văn số: 872/2016/BHXH-CĐCông văn số 872/BHXH-CĐ ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc đính chính công văn số 649/BHXH-CĐ ngày 10/3/2016Công văn này đính chính công văn số 649/BHXH-CĐ ngày 10/3/2016
Xem/Tải về
28/4/2007Nghị định số: 67/2007/NĐ-CPNghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội-
Xem/Tải về
1/7/2010Quyết định số: 631/2010/QĐ-TTgQuyết định số 631/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm cho đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động-
Xem/Tải về
25/6/1987Thông tư liên bộ số: 33/1987-TT/LBThông tư liên bộ số 33-TT/LB ngày 25 tháng 6 năm 1987 của Bộ Y tế và Tổng công đoàn Việt Nam quy định về thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thay lương đối với cán bộ, công nhân viên chức mắc các bệnh cần chữa dài ngày-
Xem/Tải về