Duyệt theo Chủ đề Trợ cấp nhà giáo

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
10/6/2015Công văn số: 2102/2015/BHXH-CSXHCông văn số 2102/BHXH-CSXH ngày 10 tháng 06 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 01/01/1995-
Xem/Tải về
21/11/2013Công văn số: 4576/2013/BHXH-CĐBHXHCông văn số 4576/BHXH-CĐBHXH ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg-
Xem/Tải về
4/4/2014Công văn số: 935/2014/BHXH-CĐBHXHCông văn số 935/BHXH-CĐBHXH ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn giải quyết những vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg-
Xem/Tải về
15/10/2013Quyết định số: 52/2013/QĐ-TTgQuyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu-
Xem/Tải về
25/11/2013Mẫu số 02-Quyết định 52Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG: Mẫu số 02-QĐ52-
Xem/Tải về
25/11/2013Mẫu số 01-Quyết định 52Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG: Mẫu số 01-QĐ52-
Xem/Tải về