Duyệt theo Chủ đề Trợ cấp tử tuất

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
1/8/2017Công văn số: 1495/2017/BHXH-CĐBHXHCông văn số 1495/BHXH-CĐBHXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc trả hồ sơ tuất trực tiếp cho thân nhân qua bưu điện-
Xem/Tải về
28/11/2017Công văn số: 2515/2017/BHXH-TNTKQCông văn số 2515/BHXH-TNTKQ ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc trả hồ sơ tuất trực tiếp cho thân nhân qua bưu điện-
Xem/Tải về
15/3/2018Công văn số: 507/2018/BHXH-QLTCông văn số 507/BHXH-QLT ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế của người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng-
Xem/Tải về
14/2/2015Công văn số: 538/2015/BHXH-CSXHCông văn số 538/BHXH-CSXH ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH-
Xem/Tải về
17/3/2016Công văn số: 715/2016/BHXH-CĐBHXHCông văn số 715/BHXH-CĐBHXH ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
1/7/2010Quyết định số: 777/2010/QĐ-BHXHQuyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 05 năm 2010 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hộiQuyết định này ra đời hủy bỏ Quyết định số 815/2007/QĐ-BHXH, Công văn số 4388/2007/BHXH-CĐCS , Phần II Công văn số 1564/2008/BHXH-BT, Công văn số 2412/2008/BHXH-CĐCS, Công văn số 2153/2009/BHXH-CSXH và Công văn số 1136/2010/BHXH-CSXH.
Xem/Tải về
11/2/2011Thông tư liên tịch số: 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTCThông tư liên tịch số 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Liên bộ Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện-
Xem/Tải về
20/10/2014Mẫu số 03- Quyết định 613Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng: Mẫu số 03- QĐ613-
Xem/Tải về