Duyệt theo Tên văn bản

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
11/5/2017Công văn số: 935/2017/BHXH-QLTCông văn số 935/BHXH-QLT ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình qua tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập-
Xem/Tải về
11/5/2017Công văn số: 937/2017/BHXH-CSTCông văn số 937/BHXH-CST ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động-
Xem/Tải về
12/3/2013Công văn số: 951/2013/BHXH-VPCông văn số 951/BHXH-VP ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp-
Xem/Tải về
15/5/2017Công văn số: 953/2017/BHXH-QLTCông văn số 953/BHXH-QLT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin cho đơn vị-
Xem/Tải về
27/6/2013Công văn số: 2388/2013/BHXH-CSXHCông văn số: 2388/BHXH-CSXH ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng hưởng chế độ ốm đau, thai sản, bảo hiểm xã hội một lầnTham khảo thêm Công văn số 2578/2015/BHXH-CSXH và Công văn số 1019/2012/BHXH-CSXH
Xem/Tải về
4/9/2015Công văn số: 2852/2015/BHXH- TNQLHSCông văn số: 2852 /BHXH- TNQLHS ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện.-
Xem/Tải về
14/9/2016Công văn số: 3524/2016/BHXH-TCKTCông văn số: 3524/BHXH-TCKT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2016-
27/9/2013Công văn số:3755/2013/BHXH- TNQLHSCông văn số: 3755 /BHXH- TNQLHS ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn chỉnh hồ sơ trước khi giao nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.-
Xem/Tải về
10/12/2014Công văn số: 3962 /2014/BHXH- KHTCCông văn số: 3962 /BHXH- KHTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc thí điểm mở tài khoản thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại hệ thống Vietcombank.-
Xem/Tải về
2/6/2016Công văn số: 1430/2016/BHXH- TNTKQCông văn số:1430/BHXH- TNTKQ ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý hồ sơ giao dịch điện tử không thành công.-
Xem/Tải về
16/9/2016Công văn số: 2296/2016/BHXH-KTTNCông văn số:2296/BHXH-KTTN ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm y tế cho lao động người nước ngoài.-
Xem/Tải về
18/7/20191593/BHXH-TTCông văn về việc phát động tham gia cuộc thi "Viết về BHXH, BHYT"-
Xem/Tải về
24/6/20191399/BHXH-KTTNCông văn về việc đào tạo nhân viên đại lý thu-
Xem/Tải về
1/1/2012Mẫu số: D01b-TS-QĐ số: 1111/2011/QĐ-BHXHCông văn đề nghị: Mẫu số: D01b-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của BHXH Việt Nam)-
Xem/Tải về
26/8/2019Mẫu số 6-CBHDanh sach chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK-
14/10/2016Mẫu số 01-Công văn số: 4027/BHXH-STDanh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội : Mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam-
Xem/Tải về
4/3/2015Mẫu số: 03/BHYTDanh sách học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác: Mẫu số 03/BHYT-
Xem/Tải về
1/12/2015Mẫu DK01-Quyết định số: 959/QĐ-BHXHDanh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế: Mẫu DK01 (Ban hành kèm theo quyết định số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)-
Xem/Tải về
1/7/2017Mẫu D02-TSDanh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN-
1/7/2017Mẫu D03-TS-Quyết định số 595/QĐ-BHXHDanh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế theo quyết định 595: Mẫu D03-TS (Ban hành kèm theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)-
Xem/Tải về
1/1/2013Mẫu số: C87a-HD-Thông tư số 178/2012/TT-BTCDanh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề:Mẫu số: C87a-HD (Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)-
Xem/Tải về
1/1/2013Mẫu số: C87b-HD-Thông tư số 178/2012/TT-BTCDanh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề: Mẫu số: C87b-HD (Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)-
Xem/Tải về
2017Mẫu số 04-GCNDanh sách người lao động được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội: Mẫu số 04-GCN-
Xem/Tải về
1/12/2015Mẫu DK05-Quyết định số: 959/QĐ-BHXHDanh sách tăng giảm người tham gia bảo hiểm y tế: Mẫu DK05 (Ban hành kèm theo quyết định số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)-
Xem/Tải về
18/7/2013Mẫu D03-TSDanh sách tăng, giảm người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Đối tượng do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý): Mẫu D03-TS-
Xem/Tải về
15/10/2012Mẫu D03-TS (TE)Danh sách tăng, giảm người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi): Mẫu D03-TS (TE)-
Xem/Tải về
26/9/2016Mẫu số 18Danh sách đề nghị cấp bản sao hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội: Mẫu số 18-
Xem/Tải về
1/10/2015Mẫu số 01Danh sách đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề cho người tham gia bảo hiệm thất nghiệp: Mẫu số 01-
Xem/Tải về
20/12/2016-Danh sách đề nghị gia hạn tự động thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 (gồm 2 đợt)-
26/8/2019Mẫu số 01B-HSBDanh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe-