Duyệt theo Tên văn bản

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
17/3/2016Công văn số: 715/2016/BHXH-CĐBHXHCông văn số 715/BHXH-CĐBHXH ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
10/3/2015Công văn số: 726/2015/BHXH-THUCông văn số 726/BHXH-THU ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp-
Xem/Tải về
10/1/2017Công văn số: 73/2017/BHXH-QLTCông văn số 73/BHXH-QLT ngày 10 tháng 1 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thời hạn nộp tiền và cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đìnhCông văn này đã thay thế Công văn số 2792/BHXH-THU ngày 17/7/2012 của Bảo hiểm xã hội Tp.HCM
Xem/Tải về
21/3/2016Công văn số: 748/2016/BHXH-QLTCông văn số 748/BHXH-QLT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc Chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu-
Xem/Tải về
1/1/2016Công văn số: 766/2016/BHXH-QLTCông văn số 766/BHXH-QLT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp Nhà nước-
Xem/Tải về
12/3/2015Công văn số: 777/2015/BHXH-BTCông văn số 777/BHXH-BT ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thu bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
24/4/2017Công văn số: 810/2017/BHXH-CSTCông văn số 810/BHXH-CST ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh năm 2017-
Xem/Tải về
24/4/2018Công văn số: 817/2018/BHXH-CSTCông văn số 817/BHXH-CST ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung công tác rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động-
Xem/Tải về
27/3/2014Công văn số: 829/2014/BHXH-NVGĐ1Công văn số 829/BHXH-NVGĐ1 ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thanh toán chi phí vật tư y tế theo TT 27/2013/TT-BYT và CV 5127/BHXH-DVT-
Xem/Tải về
30/3/2016Công văn số: 848/2016/BHXH-CĐBHXHCông văn số 848/BHXH-CĐBHXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung số tài khoản và chi trả chế độ ngắn hạn cho người lao động-
Xem/Tải về
13/6/2016Công văn số: 869/2016/BHXH-GĐ1Công văn số 869/BHXH-GĐ1 ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo bổ sung cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về
31/3/2016Công văn số: 869/2016/BHXH-QLTCông văn số 869/BHXH-QLT ngày 31 tháng 03 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội tự nguyện-
Xem/Tải về
1/4/2016Công văn số: 872/2016/BHXH-CĐCông văn số 872/BHXH-CĐ ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc đính chính công văn số 649/BHXH-CĐ ngày 10/3/2016Công văn này đính chính công văn số 649/BHXH-CĐ ngày 10/3/2016
Xem/Tải về
4/5/2018Công văn số: 893/2018/BHXH-QLTCông văn số 893/BHXH-QLT ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch hồ sơ điện tử-
Xem/Tải về
5/5/2017Công văn số: 894/2017/BHXH-QLTCông văn số 894/BHXH-QLT ngày 5 tháng 5 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thu bảo hiểm y tế hộ gia đình-
Xem/Tải về
24/6/2016Công văn số: 921/2016/BHXH-GĐ1Công văn số 921/BHXH-GĐ1 ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công văn số 2288/BHXH-CSYT ngày 21/6/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam-
Xem/Tải về
4/4/2014Công văn số: 935/2014/BHXH-CĐBHXHCông văn số 935/BHXH-CĐBHXH ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn giải quyết những vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg-
Xem/Tải về
11/5/2017Công văn số: 935/2017/BHXH-QLTCông văn số 935/BHXH-QLT ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình qua tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập-
Xem/Tải về
11/5/2017Công văn số: 937/2017/BHXH-CSTCông văn số 937/BHXH-CST ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động-
Xem/Tải về
12/3/2013Công văn số: 951/2013/BHXH-VPCông văn số 951/BHXH-VP ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp-
Xem/Tải về
15/5/2017Công văn số: 953/2017/BHXH-QLTCông văn số 953/BHXH-QLT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin cho đơn vị-
Xem/Tải về
13/7/2016Công văn số: 985/2016/BHXH-GĐ1Công văn số 985/BHXH-GĐ1 ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc trích sao hồ sơ bệnh án cho người lao động-
Xem/Tải về
27/6/2013Công văn số: 2388/2013/BHXH-CSXHCông văn số: 2388/BHXH-CSXH ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng hưởng chế độ ốm đau, thai sản, bảo hiểm xã hội một lầnTham khảo thêm Công văn số 2578/2015/BHXH-CSXH và Công văn số 1019/2012/BHXH-CSXH
Xem/Tải về
4/9/2015Công văn số: 2852/2015/BHXH- TNQLHSCông văn số: 2852 /BHXH- TNQLHS ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện.-
Xem/Tải về
14/9/2016Công văn số: 3524/2016/BHXH-TCKTCông văn số: 3524/BHXH-TCKT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2016-
27/9/2013Công văn số:3755/2013/BHXH- TNQLHSCông văn số: 3755 /BHXH- TNQLHS ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn chỉnh hồ sơ trước khi giao nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.-
Xem/Tải về
3/10/2013Công văn số: 3840/2013/BHXH- CNTTCông văn số: 3840 /BHXH- CNTT ngày 3 tháng 10 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện lập thủ tục bảo hiểm xã hội trên phầm mềm iBHXH.-
Xem/Tải về
10/12/2014Công văn số: 3962 /2014/BHXH- KHTCCông văn số: 3962 /BHXH- KHTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc thí điểm mở tài khoản thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại hệ thống Vietcombank.-
Xem/Tải về
2/6/2016Công văn số: 1430/2016/BHXH- TNTKQCông văn số:1430/BHXH- TNTKQ ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý hồ sơ giao dịch điện tử không thành công.-
Xem/Tải về
16/9/2016Công văn số: 2296/2016/BHXH-KTTNCông văn số:2296/BHXH-KTTN ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm y tế cho lao động người nước ngoài.-
Xem/Tải về