Duyệt theo Tên văn bản

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
22/2/2016Phụ lục 03Các loại giấy tờ làm căn cứ cấp lại, điều chỉnh thông tin đã ghi trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ y tế: Phụ lục 03-
Xem/Tải về
22/2/2016Phụ lục 02Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp : Phụ lục 02-
Xem/Tải về
14/2/2020PGNHS Mẫu số: 607Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày hoặc 45 ngày)-
14/2/2020PGNHS Mẫu số: 608Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày)-
14/2/2020PGNHS Mẫu số: 609Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày)-
2/3/2020Số hồ sơ: 612/............../THECấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất-
14/2/2020PGNHS Mẫu số: 611Cấp thẻ bảo hiểm y tế do hết hạn thẻ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 02 ngày làm việc)-
24/9/2018PGNHS Mẫu số: 624Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995 hoặc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã.-
2016-Chi tiết đính kèm mục 13 của tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS)-
Xem/Tải về
2/4/2015Chỉ thị số: 05/2015/CT-TTgChỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02 tháng 04 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ về việc Tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
14/2/2020PGNHS Mẫu số: 621Chuyển quá trình tham gia bảo hiểm xã hội từ nhiều sổ về sổ gốc. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 26 ngày)-
1/10/2015Công văn số: 2405/2015/BHXH-THUCông văn 2405/BHXH-THU ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/9/20191750/BHXH-QLTcông văn gửi các Sở Lao động, Công an, các cơ sở giáo dục-
Xem/Tải về
12/1/2016121/BHXH-TTCông văn hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền-
Xem/Tải về
16/8/2017Công văn liên tịch số: 1744/2017/HDLS/BHXH-GDĐTCông văn liên tịch số 1744/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017-2018-
Xem/Tải về
3/8/2015Công văn liên tịch số: 2485/2015/HDLT-SGD&ĐT-BHXHCông văn liên tịch số 2485/HDLT-SGD&ĐT-BHXH ngày 03 tháng 08 năm 2015 của liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016-
Xem/Tải về
1/2/2013Công văn số: 01/2013/BHXH-NVGĐ1Công văn số 01/BHXH-NVGĐ1 ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện biểu mẫu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh - sinh viên-
Xem/Tải về
16/5/2018Công văn số: 06/2018/GUQ-BHXHCông văn số 06 /GUQ-BHXH ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc ủy quyền giải quyết công việc giữa Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung Phó Giám đốc Lưu Thị Thanh Huyền được thay mặt giám đốc ký, thanh lý hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám chữa bệnh. Thời gian từ ngày 15/5/2018 đến 31/12/2018Có hiệu lực đến ngày 31/12/2018
Xem/Tải về
3/1/2018Công văn số: 07/2018/BHXH-QLTCông văn số 07/BHXH-QLT ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tỷ giá ngọai tệ 06 tháng đầu năm 2018-
Xem/Tải về
1/6/2017Công văn số: 1012/2017/BHXH-QLTCông văn số 1012/BHXH-QLT ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 01/6/2017-
Xem/Tải về
20/4/2016Công văn số: 1043/1016/BHXH-KHTCCông văn số 1043/BHXH-KHTC ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu-
Xem/Tải về
5/6/2018Công văn số: 1129/2018/BHXH-QLTCông văn số 1129/BHXH-QLT ngày 5 tháng 6 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện-
Xem/Tải về
29/4/2016Công văn số: 1139/2016/BHXH-QLTCông văn số 1139/BHXH-QLT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ công văn số 212/BHXH-QLT-
Xem/Tải về
5/5/2016Công văn số: 1170/2016/BHXH-QLTCông văn số 1170/BHXH-QLT ngày 5 tháng 5 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh về việc rà soát, xác minh, nghiệm thu dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
14/4/2015Công văn số: 1185/2015/BHXH-THUCông văn số 1185/THU-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung một số nghiệp vụ thu bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
15/6/2017Công văn số: 1205/2017/BHXH-QLTCông văn số 1205/BHXH-QLT ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thời hạn đóng tiền và cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình-
Xem/Tải về
1/5/2016Công văn số: 1251/2016/BHXH-KHTCCông văn số 1251/BHXH-KHTC ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc mở tài khoản thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tại hệ thống LienVietPostBank-
Xem/Tải về
13/5/2016Công văn số: 1258/2016/BHXH-QLTCông văn số 1258/BHXH-QLT ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố-
Xem/Tải về
22/6/2017Công văn số: 1283/2017/BHXH-QLTCông văn số 1283/BHXH-QLT ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công văn 1205/BHXH-QLT-
Xem/Tải về
2/7/2018Công văn số: 1321/2018/BHXH-QLTCông văn số 1321/BHXH-QLT ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2018-
Xem/Tải về