Duyệt theo Tên văn bản

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
29/7/2016Mẫu 401a/THEGiấy cam kết: Mẫu 401a/THE áp dụng cho trường hợp đơn vị nộp hồ sơ-
Xem/Tải về
29/7/2016Mẫu 401b/THEGiấy cam kết: Mẫu 401b/THE áp dụng cho trường hợp cá nhân nộp hồ sơ-
Xem/Tải về
26/8/2013Mẫu 02-GCĐ/SBHGiấy cam đoan của người cho mượn hồ sơ: Mẫu 02-GCĐ/SBH-
Xem/Tải về
1/1/2013Mẫu số: C66-HD-Thông tư số 178/TT-BTCGiấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu: Mẫu số: C66-HD (Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)-
Xem/Tải về
26/8/2019Mẫu số 13-HSBGiấy ủy quyền-
20/10/2014Mẫu số 02-BHKVGiấy xác nhận về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực: Mẫu số 02-BHKV-
Xem/Tải về
22/2/2016-Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội : Áp dụng đối với phiếu GNHS 308-
Xem/Tải về
26/8/2019Mẫu số 3-CBHGiấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần-
25/4/2015Mẫu số 01-GĐN/CBHGiấy đề nghị nhận lại hồ sơ và hoàn trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được thanh toán trực tiếp: Mẫu số 01-GĐN/CBH-
Xem/Tải về
26/9/2016-Giấy đề nghị sao y bản chính-
Xem/Tải về
15/3/2017Mẫu số 19-CBHGiấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ bảo hiểm xã hội: Mẫu số 19-CBH-
Xem/Tải về
1/6/2014Mẫu giấy XNCĐ-01Giấy đề nghị xác nhận hưởng bảo hiểm xã hội: Mẫu XNCĐ-01-
Xem/Tải về
20/10/2014Mẫu giấy XNCĐ-03Giấy đề nghị xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã: XNCĐ-03-
Xem/Tải về
3/6/2019Số Hồ sơ: 801 /……………/KHTCGiải quyết truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần của người hưởng từ trần-
1/1/2013Mẫu số: C84a-HD-Thông tư số 178/TT-BTCHợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên : Mẫu số: C84a-HD ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính-
Xem/Tải về
1/1/2013Mẫu số: C84a-HD-Thông tư số 178/TT-BTCHợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi : Mẫu số: C84a-HD ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính-
Xem/Tải về
4/3/2015Mẫu: C04-TSHợp đồng đóng bảo hiểm y tế : Mẫu C04-TS-
Xem/Tải về
14/10/2016Phụ lục 03-PGNHS 313Hướng dẫn danh mục hồ sơ: Phụ lục 03-PGNHS 313-
Xem/Tải về
2/12/2005Công văn số: 52/2015/HD-BCHTWHướng dẫn số 52/HD-BCHTW ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Ban chấp hành Trung ương về việc điều chỉnh,bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương-
Xem/Tải về
2017-Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ bưu điện iBHXH, chức năng "Gửi bưu điện"-
Xem/Tải về
5/5/2015152-HD/BTGTWHướng dẫn tăng cường công tác tuyên truyền-
Xem/Tải về
1/5/2017Kế hoạch số: 1223/2017/KH-BHXHKế hoạch số 1223/KH-BHXH ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2017-2018-
Xem/Tải về
13/2/2017Kế hoạch số: 255/2017/KH-BHXHKế hoạch số 255/KH-BHXH ngày 13 tháng 2 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017-
Xem/Tải về
17/1/2013Kế hoạch số: 322/2013/KH-UBNDKế hoạch số 322/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về một vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn thành phố.-
Xem/Tải về
18/2/2016Kế hoạch số: 449/2016/KH-BHXHKế hoạch số 449/KH-BHXH ngày 18 tháng 2 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016-
Xem/Tải về
11/6/2018Kế hoạch số 4773/KH-BHXHKế hoạch số 4773/KH-BHXHKế hoạch số 4773/KH-BHXH
Xem/Tải về
22/5/20191740/KH-BHXHKế hoạch truyền thông kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam-
Xem/Tải về
28/11/2008Lệnh số: 23/2008/L-CTNLệnh số 23/2008/L-CTN ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa về việc công bố luật bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/1/201658/2014/QH13Luật Bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
1/1/2016Luật Bảo hiểm Xã hội số: 58/2014/QH13Luật Bảo hiểm Xã hội: Luật số: 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamLuật này thay thế Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
Xem/Tải về