Duyệt theo Tên văn bản

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
1/12/2015Số HS: 502…./……………/CS-BHYTPhiếu giao nhận hồ sơ : Loại hồ sơ: Cấp giấy xác nhận miễn đồng chi trả trong năm-
Xem/Tải về
10/12/2018Số hồ sơ: 701/............../HSPhiếu giao nhận hồ sơ : Loại hồ sơ: Sao y; sao lục hồ sơ lưu trữ (Thời hạn giải quyết: BHXH Thành phố là 03 ngày làm việc; BHXH quận, huyện là 05 ngày làm việc)-
1/10/2015Số Hồ sơ: 507…./……………/CS-BHYTPhiếu giao nhận hồ sơ : Loại hồ sơ: Trả lại hồ sơ và thu hồi chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã thanh toán trực tiếp cho người bệnh. Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày làm việc-
Xem/Tải về
10/10/2017Mẫu số: 611Phiếu giao nhận hồ sơ: Cấp thẻ bảo hiểm y tế do hết hạn thẻ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 02 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
26/8/2019Số hồ sơ: 214/............../CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết cấp Giấy xác nhận hưởng BHXH; cấp Giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh; Xác nhận thời gian làm Chủ nhiệm Hợp tác xã; cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện-
26/8/2019Số hồ sơ: 206/............../CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết chế độ hưu trí-
26/8/2019Số hồ sơ: 201/............../CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động đang tham gia BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động-
26/8/2019Số hồ sơ: 211/............../CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết di chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng; di chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện-
26/8/2019Số hồ sơ: 215/............../CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết hồ sơ chi trả hỗ trợ học nghề cho các cơ sở dạy nghề-
26/8/2019Số hồ sơ: 208/............../CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện-
26/8/2019Số hồ sơ: 202/............../CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: giải quyết hưởng chế độ thai sản của người sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi trong thời gian bảo lưu thời gian đóng BHXH do đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện-
26/8/2019Số hồ sơ: 212/............../CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết tạm dừng; hưởng tiếp; hủy quyết định hưởng; chấm dứt hưởng chế độ BHXH, hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg, nộp hồ sơ tại BHXH quận huyện-
26/8/2019Số hồ sơ: 209/............../CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư, nộp hồ sơ tại BHXH quận huyện-
26/8/2019Số hồ sơ: 210/............../CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH do thay đổi tiền lương đóng BHXH hoặc được bổ sung thêm thời gian đóng BHXH, điều chỉnh công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm-
2/5/2019Số hồ sơ: 666/............../THUPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày)-
3/4/2017Số HS: 901Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (GCN) cho cơ sở khám chữa bệnh (Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
12/11/2018Số Hồ sơ: 610/……………/THEPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi mã quyền lợi khám chữa bệnh; thay đổi nơi khám chữa bệnh; thay đổi thông tin in trên thẻ; bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống; đổi thời điểm hưởng đủ 05 năm liên tục; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho kỳ trước do thiếu thông tin. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 401/……/THE và Hồ sơ: 403/………/THE đã hết hiệu lực
27/11/2017Số Hồ sơ: 624/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995 hoặc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 20 ngày).Dùng thay Hồ sơ: 313/……/SO đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 630/……………/THU- SỔ,THẺ;
Số Hồ sơ: 630a/……………/ SỔ, THẺ
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, Thẻ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này:hồ sơ thẻ bảo hiểm y tế: giải quyết trong ngày; hồ sơ sổ bảo hiểm xã hội: tối đa 05 ngày)-
Xem/Tải về
1/10/2015Số HS: 506…./……………/CS-BHYTPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 15 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 626/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo công văn 4027. Điều kiện: áp dụng đối với sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đang tham gia tại đơn vị đến thời điểm rà soát. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 60 ngày)-
Xem/Tải về
22/2/2016Số HS: 50…./……………/CS-BHYTPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/9/2018Số Hồ sơ: 50…./……………/CS-BHYTPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 623/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội đã xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ bảo hiểm xã hội. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 45 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 309/……/SO đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 622/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội; xác nhận tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ đủ 03 năm trở lên sử dụng thuốc GlivecDùng thay Hồ sơ: 308/……/SO đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
26/8/2019Số hồ sơ: 204/............../CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ:Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp-
3/1/2017Mẫu số 02aPhiếu yêu cầu về việc trả sổ bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội đang thực hiện rà soát : Mẫu số 02a-
Xem/Tải về
14/10/2016Mẫu số 03-Công văn số: 4027/BHXH-STPhiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội : Mẫu số 03 ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam-
Xem/Tải về
1/7/2017Phụ lục 02-Mẫu TK1-TSPhụ lục 02: Các văn bản quy định về điều chỉnh làm nghề; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995-
Xem/Tải về
2016-Phụ lục thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội chưa hưởng một lần: Đính kèm theo tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) : Áp dụng đối với phiếu GNHS 313-
Xem/Tải về