Duyệt theo Tên văn bản

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
1/1/2013Mẫu số: C84b-HD-Thông tư số 178/TT-BTCThanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên : Mẫu số: C84b-HD ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chínhMẫu dùng chung với Thủ tục hồ sơ thanh toán BHYT
Xem/Tải về
1/1/2013Mẫu số: C84b-HD-Thông tư số 178/TT-BTCThanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên : Mẫu số: C84b-HD ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chínhMẫu dùng chung với Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN
Xem/Tải về
1/1/2013Mẫu số: C84bTE-HD-Thông tư số 178/TT-BTCThanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi : Mẫu số: C84bTE-HD ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính-
Xem/Tải về
1/1/2017Thông báo số: 2817/2016/BHXH-KHTCThông báo 2817/BHXH-KHTC ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi thẻ bảo hiểm y tế cho người hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng-
Xem/Tải về
1/7/20191562/TB-BHXHThông báo mức đóng BHYT HSSV 2019-2020-
Xem/Tải về
25/5/2017Thông báo số: 1029/2017/TB-BHXHThông báo số 1029/TB-BHXH ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc cung cấp Thông báo kết quả đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp (mẫu C12-TS) qua trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
16/1/2017Thông báo số: 103/2017/TB-BHXHThông báo số 103/TB-BHXH ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
Xem/Tải về
25/5/2018Thông báo số: 1044/2018/TB-BHXHThông báo số 1044/TB-BHXH ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi địa chỉ email tiếp nhận thông tin đường dây nóng-
Xem/Tải về
14/6/2017Thông báo số: 1202/2017/TB-BHXHThông báo số 1202/TB-BHXH ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công văn 2159/BHX-BT của BHXH Việt Nam ngày 01/6/2017-
Xem/Tải về
17/4/2015Thông báo số: 1207/2015/TB-BHXHThông báo số 1207/TB-BHXH ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu, nộp tiền bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tháng 4/2015-
Xem/Tải về
21/6/2017Thông báo số: 1278/2017/TB-BHXHThông báo số 1278/TB-BHXH ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện trao đổi thông tin liên hệ giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và các cá nhân, đơn vị trong và ngoài ngành-
Xem/Tải về
25/4/2015Thông báo số: 1285/2015/TB-BHXHThông báo số 1285/TB-BHXH ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa và phiếu giao nhận hồ sơ-
Xem/Tải về
4/1/2018Thông báo số: 13/2018/TB-BHXHThông báo số 13/TB-BHXH ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
30/5/2016Thông báo số: 1388/2016/TB-BHXHThông báo số 1388/TB-BHXH ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mức lương cơ sở-
Xem/Tải về
17/7/2018Thông báo số: 1416/2018/TB-BHXHThông báo số 1416/TB-BHXH ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên-
Xem/Tải về
11/7/2017Thông báo số: 1442/2017/TB-BHXHThông báo số 1442/TB-BHXH ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên-
Xem/Tải về
16/6/2016Thông báo số: 1509/2016/TB-BHXHThông báo số 1509/TB-BHXH ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
Xem/Tải về
16/6/2016Thông báo số: 1510/2016/TB-BHXHThông báo số 1510/TB-BHXH ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch điện tử-
Xem/Tải về
19/7/2017Thông báo số: 1511/2017/TB-BHXHThông báo số 1511/TB-BHXH ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động đối với trường hợp sổ bảo hiểm xã hội đã được rà soát và trả cho người lao động quản lý-
Xem/Tải về
16/6/2016Thông báo số: 1516/2016/TB-BHXHThông báo số 1516/TB-BHXH ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
Xem/Tải về
2/11/2017Thông báo số: 1546/2017/TB-BHXHThông báo số 1546/TB-BHXH ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết quyền lợi cho học sinh, sinh viên khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/8/2017Thông báo số: 1586/2017/TB-BHXHThông báo số 1586/TB-BHXH ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
Xem/Tải về
27/5/2015Thông báo số: 1639/2015/TB-BHXHThông báo số 1639/TB-BHXH ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về danh sách đường dây nóng hỗ trợ sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp quan mạng internet-
Xem/Tải về
1/9/2018Thông báo số: 1696/2018/TB-BHXHThông báo số 1696/TB-BHXH ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
Xem/Tải về
4/9/2018Thông báo số: 1721/2018/TB-BHXHThông báo số 1721/TB-BHXH ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu quý 4 năm 2018-
Xem/Tải về
23/1/2015Thông báo số: 173/2015/TB-BHXHThông báo số 173/TB-BHXH ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa và phiếu giao nhận hồ sơ-
Xem/Tải về
7/9/2018Thông báo số: 1749/2018/TB-BHXHThông báo số 1749/TB-BHXH ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
Xem/Tải về
4/11/2016Thông báo số: 1751/2016/TB-BHXHThông báo số 1751/TB-BHXH ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết quyền lợi cho học sinh sinh viên khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
17/11/2016Thông báo số: 1810/2016/TB-BHXHThông báo số 1810/TB-BHXH ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở-
Xem/Tải về
22/11/2016Thông báo số: 1822/2016/TB-BHXHThông báo số 1822/TB-BHXH ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu năm 2017 nhận đăng ký khám chữa bệnh cho đối tượng thẻ bảo hiểm y tế do Tp.Hồ Chí Minh phát hành-
Xem/Tải về