Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
01pgnhs600tb2074.docMicrosoft WordXem Tải về
01pgnhs600tb2074.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Phiếu giao nhận hồ sơ: Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Phiếu giao nhận hồ sơ
Bảo hiểm y tế
Thẻ bảo hiểm y tế
Sổ bảo hiểm xã hội
Tai nạn lao động
Bệnh nghề nghiệp
Ngày/Năm ban hành: 14/4/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Đính kèm các biểu mẫu: Mẫu TK1-TS: TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ -- Mẫu TK3-TS: TỜ KHAI ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ -- Mẫu D01-TS: BẢNG KÊ THÔNG TIN -- Mẫu D02-TS: DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Ban hành kèm heo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam) cùng PHỤ LỤC 03: CÁC LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ ĐỂ CẤP LẠI, GHI, ĐIỀU CHỈNH THẺ BHYT
Ghi chú: Dùng thay Hồ sơ: 101/……/THU; Hồ sơ: 103/……/THU; Hồ sơ: 106/…/THU; Hồ sơ: 311/……/THU đã hết hiệu lực
Số hiệu văn bản: Mẫu số: 600
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN