Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
16. maud03-tstndsnguoithamgiabhyt.xlsMicrosoft ExcelXem Tải về
16_maud03-tstndsnguoithamgiabhyt.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Danh sách người tham gia bảo hiểm y tế: Mẫu D03-TS (TN) (Ban hành kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế)
Tên văn bản khác: Mẫu D03-TS (TN): Danh sách người tham gia bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Bảo hiểm y tế
Mẫu biểu
Ngày/Năm ban hành: 10/10/2014
Ngày/Năm hiệu lực: 1/11/2014
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu D03-TS (TN)-Quyết định số: 1018/2014/QĐ-BHXH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN