Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
18. tk3-tsthaydoithongtindonvithamgia.docMicrosoft WordXem Tải về
18_tk3-tsthaydoithongtindonvithamgia.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Mẫu: TK3-TS (Ban hành kèm theo quyết định số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
Tên văn bản khác: Mẫu: TK3-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Điều chỉnh thông tin
Bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 1/12/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 9/9/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu TK3-TS-Quyết định số 959/QĐ-BHXH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN