Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
198qdbhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 198/QĐ-BHXH ngày 4 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
Người ký duyệt: Cao, Văn Sang
Ngày/Năm ban hành: 4/8/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 4/8/2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 198/2017/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH TP.HCM