Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
24tb3047-03tcktbaocaonoidungsudungkpcsskbd.docMicrosoft WordXem Tải về
24tb3047-03tcktbaocaonoidungsudungkpcsskbd.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Báo cáo nội dung sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu : Mẫu số 03/TCKT : Ban hành kèm theo Công văn số 3524/BHXH-TCKT ngày 14/9/2016 của BHXH Việt Nam
Tên văn bản khác: Mẫu số 03/TCKT : Ban hành kèm theo Công văn số 3524/BHXH-TCKT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký duyệt: Nguyễn, Đình Khương
Từ khoá: Kinh phí chăm sóc sức khỏe
Mẫu biểu
Ngày/Năm ban hành: 14/9/2016
Ngày/Năm hiệu lực: 23/12/2016
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Đính kèm 4 mẫu biểu gồm: Mẫu số 01/TCKT : BẢN ĐỀ NGHỊ TRÍCH CHUYỂN KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU -- Mẫu số 02a/TCKT : BẢN XÁC ĐỊNH KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU -- Mẫu số 02b/TCKT : BẢN XÁC ĐỊNH KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU -- Mẫu số 3/TCKT : BÁO CÁO NỘI DUNG SỬ DỤNG KINH PHÍ CSSKBĐ
Ghi chú: Mẫu cũng dùng ở Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN
Số hiệu văn bản: Mẫu số: 03/TCKT-Công văn 3524/BHXH-TCKT
Loại văn bản: QUY TRÌNH THỰC HIỆN