Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
12plhuongdanpgnhs313tb2458.docMicrosoft WordXem Tải về
12plhuongdanpgnhs313tb2458.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Hướng dẫn danh mục hồ sơ: Phụ lục 03-PGNHS 313
Tên văn bản khác: Phụ lục 03-PGNHS 313: Hướng dẫn danh mục hồ sơ
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Ngày/Năm ban hành: 14/10/2016
Ngày/Năm hiệu lực: 14/10/2016
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Hướng dẫn danh mục hồ sơ: 1. Hồ sơ cấp ghi sổ cho đối tượng cộng nối thời gian nhưng không phải đóng bảo hiểm xã hội. -- 2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh chức danh nghề nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thời gian trước tháng 01/1995
Số hiệu văn bản: Phụ lục 03-PGNHS 313
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT