Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
danhsachthudientucuabhxhtphcmtb1586.docMicrosoft WordXem Tải về
danhsachthudientucuabhxhtphcmtb1586.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Danh sách địa chỉ thư điện tử của bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh
Ngày/Năm ban hành: 1/8/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 1/8/2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Danh sách địa chỉ thư điện tử của bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh gồm địa chỉ thư điện tử của phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính và bảo hiểm xã hội của 24 quận huyện trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT