Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
tb455-phuluc01cacloaigiaytokemtheomautk1-ts.docMicrosoft WordXem Tải về
tk1-tstb2455.docMicrosoft WordXem Tải về
tb455-phuluc01cacloaigiaytokemtheomautk1-ts.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Phụ lục 01: Các loại giấy tờ gửi kèm tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế : Mẫu TK1-TS
Tên văn bản khác: Các loại giấy tờ gửi kèm tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế : Mẫu TK1-TS
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 14/4/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Đây là bảng phụ lục quy định về các loại giấy tờ gửi kèm tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế : Mẫu TK1-TS được ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam. Phụ lục dùng cho đối tượng người được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng bảo hiểm xã hội
Số hiệu văn bản: Phụ lục 01-Mẫu TK1-TS
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT