Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
03mau401a-the.docMicrosoft WordXem Tải về
03mau401a-the.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Giấy cam kết: Mẫu 401a/THE áp dụng cho trường hợp đơn vị nộp hồ sơ
Tên văn bản khác: Mẫu 401a/THE: Giấy cam kết (Áp dụng cho trường hợp đơn vị nộp hồ sơ)
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Giấy ủy quyền - Giấy cam kết
Ngày/Năm ban hành: 29/7/2016
Ngày/Năm hiệu lực: 29/7/2016
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu 401a/THE
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT