Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
tb455-pl02vbq.dinhc.viecnangnhocd.hainguyhiem.docMicrosoft WordXem Tải về
tb455-pl02vbqdinhcviecnangnhocdhainguyhiem.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Phụ lục 02: Các văn bản quy định về điều chỉnh làm nghề; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995
Tên văn bản khác: Các văn bản quy định về điều chỉnh làm nghề; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995: Phụ lục 02
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 14/4/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Đây là bảng phụ lục quy định về các văn bản quy định về điều chỉnh làm nghề; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995 theo Mẫu TK1-TS được ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam. Phụ lục gồm 1 nghị định, 9 quyết định và 2 thông tư gồm: Nghị định 235/HĐBT ngày 18/9/1985 -- Quyết định số 278/LĐ-QĐ ngày 13/11/1976 -- Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995 -- Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996 --Quyết định số 1085/LĐTBXH-QĐ ngày 06/9/1996 -- Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 -- Quyết định số 44/LĐTBXH-QĐ ngày 29/01/1997 -- Quyết định số 190/1999/QĐ-LĐTBXH ngày 03/3/1999 -- Quyết định số 1580/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2000 -- Quyết định số 1152/2003/QĐ-LĐTBXH ngày 18/9/2003 -- Thông tư số 19//LĐTBXH-TT ngày 31/12/1990 -- Thông tư số 11//LĐTBXH-TT ngày 07/4/1997
Số hiệu văn bản: Phụ lục 02-Mẫu TK1-TS
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT