Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
255-kh-tccb-khcongtacphongchongthamnhung20170001.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Kế hoạch số 255/KH-BHXH ngày 13 tháng 2 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
Người ký duyệt: Cao, Văn Sang
Ngày/Năm ban hành: 13/2/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 13/2/2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Kế hoạch số: 255/2017/KH-BHXH
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM