Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1749-2018thong bao....pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Thông báo số 1749/TB-BHXH ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa
Người ký duyệt: Phan, Văn Mến
Từ khoá: Thủ tục hành chính
Ngày/Năm ban hành: 6/9/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 7/9/2018
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Đính kèm quy trình giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa
Số hiệu văn bản: Thông báo số: 1749/2018/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM