Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1953bhxhcd.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Công văn số 1953/BHXH-CĐ ngày 03/10/2018 của BHXH TP. Hồ Chí Minh về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày/Năm ban hành: 3/10/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 3/10/2018
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 1953/BHXH-CĐ
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM