Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
CNTT-Khao sat danh gia tinh trang dich vu CNTT BHYT.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 539/BHXH-CNTT V/v đánh giá, xác nhận tình trạng cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin giám định bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: Các cơ sở KCB
Ngày/Năm ban hành: 18/3/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 18/3/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: BHXH TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Viettel TP. Hồ Chí Minh (đơn vị đại diện Liên danh VIETTEL - TECAPRO) thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ của các trang thiết bị thuộc hệ thống thông tin giám định BHYT đang đặt tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn quản lý
Số hiệu văn bản: 539/BHXH-CNTT
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM