Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
PGNHS 666.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày)
Từ khoá: Thủ tục hành chính
Ngày/Năm ban hành: 26/4/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 2/5/2019
Tóm tắt: Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày)
Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 666/............../THU
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN