Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
-TB DIEU CHINH QUY TRINH 600.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 1082/TB-BHXH Điều chỉnh quy trình giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa
Người ký duyệt: Lưu Thị Thanh, Huyền
Từ khoá: điều chỉnh quy trình
Ngày/Năm ban hành: 21/5/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 22/5/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 1082/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM