Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1180tbbhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa
Mẫu biểu liên quan: PGNHS 801, 802, 803, 805, 806
Người ký duyệt: Nguyễn Thị Mỹ, Dung
Từ khoá: quy trình và phiếu giao nhận
Ngày/Năm ban hành: 31/5/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 3/6/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ 801, 802, 803
Số hiệu văn bản: 1180/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM