Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
TT-PHAT DONG CUOC THI VIET BHXH BHYT 25 NAM THANH LAP NGANH (1).pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Công văn về việc phát động tham gia cuộc thi "Viết về BHXH, BHYT"
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 18/7/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 18/7/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Phát động tham gia cuộc thi "Viết về BHXH, BHYT" nhân kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH
Số hiệu văn bản: 1593/BHXH-TT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM