Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1704-huong dan.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Công văn hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Bùi Thị Diễm, Thu
Từ khoá: BHYT HSSV
Ngày/Năm ban hành: 31/7/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 31/7/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh - Sở Giáo dục Đào tạo
Tóm tắt: hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV 2019-2020
Số hiệu văn bản: 1704/HDLS/BHXH-GDĐT
Loại văn bản: Không có tiêu đề